Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Představení projektu

Mezi léty 833 a 907 se na území střední Evropy rozprostírala Velká Morava. První stát západních Slovanů vznikl spojením Moravského a Nitranského knížectví pod vládou knížete Mojmíra, který se stal prvním velkomoravským panovníkem. Velká Morava sehrála významnou roli v dějinách střední Evropy. Její knížata byla uznávána pro své vojevůdcovské kvality, ale i pro státnické uvažování. V době největšího rozmachu říše zaujímala dnešní Moravu a Slovensko s mocenským jádrem při středním a dolním toku Moravy, dnešní Čechy se závislým knížectvím Přemyslovců, části Horních a Dolních Rakous severně od Dunaje, regiony při horní Visle a Odře a zřejmě i další oblasti, o nichž historikové dosud vedou spory. Z mocenského experimentu „slovanských barbarů“ se vyklubal státní útvar, jehož model se nakonec stal vzorem pro nové státy střední Evropy. Velká Morava byla jen krátkou epizodou v životě naddunajských Slovanů, ale nemusíme se za ni stydět. Zpřístupněné výsledky archeologických výzkumů jsou totiž důkazem osobité hmotné kultury a vypovídají o vyspělé organizaci života na velkomoravských hradištích. Jsme přesvědčeni, že památky naší velkomoravské minulosti jsou někdy neprávem opomíjeny. Přitom patří k atraktivním turistickým cílům a mají co nabídnout mladým i starším návštěvníkům. Zvláště pro milovníky poznání na obou stranách česko - slovenské hranice, kterým není lhostejné kde žijí, nebude putování na slavná místa Velké Moravy ztrátou času. Výčet míst, spojených našimi středověkými slovanskými předky je dlouhý. Partneři tohoto projektu vás zvou k návštěvě šesti nejatraktivnějších.

Webová stránka byla vytvořena jako výstup projektu "Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území", který byl schválen ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční splupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 v rámci Fondu mikroprojektů pod registračním číslem CZ/FMP.10/0263.

Hlavními cíli projektu jsou využití turistického potenciálu Jižní Moravy, Východní Moravy a Trnavského samosprávného kraje zapojením jednotlivých archeologických lokalit ležících na území tří krajů, zvýšení počtu návštěvníků společně se propagujících turistických cílů a v neposlední řadě také seznámení dětí a mládeže s historií a kulturním odkazem Velké Moravy, které povede k uvědomění si historických a kulturních kořenů na principu osobního poznání archeologických a historických nálezů přímo v terénu.

Projektovými partnery jsou:

        

 

Děkujem všem partnerům a spolupracovníkům z velkomoravských lokalit, kteří poskytli texty, fotografie a další podklady pro tento web.

Pro získání více informací o projektu či připomínky k webové stránce můžete napsat na info@ccrjm.cz

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština