Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Jak se žilo v pravěku

Jak se žilo v pravěku

Městské muzeum a galerie v Břeclavi, pořádá pro školy řadu specializovaných vzdělávacích programů. Jedná se o první ze čtyř pořadů o délce zhruba 1,5 hodiny, který se uskuteční v termínech 7. června – 17. června, 12. září – 23. září.

JAK SE ŽILO V PRAVĚKU

 

Náplň programu: 

žáci se interaktivním způsobem seznámí s typickými činnostmi paleolitického lovce, způsobem jeho života (bydlení, obývání, strava), děti se v průběhu programu stanou pravěkými lidmi a vyzkouší si repliky pravěkých nástrojů pomocí hmatové dílny, zapojí ale také čich a sluch při zjišťování toho, co mohl pravěký člověk ve své době vnímat, ve výtvarné dílně ztvární lov pravěkého člověka při snaze se uživit. 

 

Návaznost na RVP: 

klíčové kompetence – k učení (děti netradičním způsobem získají nové poznatky o životě pravěkého člověka), komunikativní (dokáže formulovat jednoduché odpovědi na zadané otázky lektorem), pracovní (získá povědomí o nástrojích pravěkého člověka), vzdělávací oblasti – člověk a jeho svět (děti vnímají rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku – tematický okruh Lidé a čas).

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština