Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Případ Slovan z hradiska Pohansko

Žáci 7. až 9. tříd ZŠ či nižšího stupně gymnázií se seznámí s částí expozice zámečku Pohansko – s moderními metodami antropologie a archeologie.

Program navazuje na znalosti biologie člověka a zaměřuje se na práci s kosterními pozůstatky nalezenými na hradisku Pohansko. Žáci se během programu seznámí se základními metodami práce antropologa. Na závěr programu je čeká vyřešení záhady nalezené kostry na základě získaných informací. V rámci programu budou žáci vyplňovat badatelské listy, pracovat s exponáty a obrazovým a textovým materiálem různého charakteru.

Možnost objednání na program: 1. 6. - 5. 6. 2015, 8. 6. - 12. 6. 2015

Místo programu: zámeček Pohanko

Délka programu: 90 minut

 

Kontakt

Bc. Alena Andělová, Dis.
zástupkyně ředitelky
tel.:   + 420 519 322 253
mobil: + 420 724 602 999
email: alena.andelova@muzeumbv.cz

Mgr. Gabriela Dreslerová
archeolog
tel.: +420 519 322 774, mobil: +420 730 807 175
email: gabriela.dreslerova@muzeumbv.cz

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština