Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech

Na slovenském břehu řeky Moravy těsně za kopčanskými humny, na dohled od slovanského hradiště v Mikulčicích, stojí v polích nejstarší dochovaná kamenná stavba z velkomoravských časů – kostelík sv. Markéty Antiochijské. Kostel byl postaven někdy na přelomu 9. a 10. století a v jeho interiéru i v okolí se pohřbívalo až do pozdního středověku. Nedaleko je i další archeologické naleziště – sídliště s pohřebištěm v místě někdejší „kačenárny“. Tamní nálezy potvrzují spojitost těchto míst s Mikulčicemi. Bližší informace najdete v malém muzeu v bývalém barokním habsburském hřebčíně. Plánovaná lávka pro pěší a cyklisty z Mikulčic do Kopčan zatím chybí, takže nejbližší cesta ke kostelíku vede z Mikulčic (i opačně) přes hraniční přechod Hodonín. V Kopčanech počítejte s dvouhodinovou prohlídkou kostelíka i hřebčína, návštěvníci se mohou v Kopčanech také podívat na opravený dům rodičů T.G.Masaryka.

Domovská stránka: www.kopcany.sk

Otevírací doba a kontakty:

Kostelík sv. Markéty Antiochijské je přístupný celoročně, prohlídka interiéru je však možná pouze po telefonické domluvě. Součástí prohlídky je i odborný výklad.

Návštěva muzejní expozice je možná pouze na základě telefonické objednávky min. 3 dny dopředu.

Kontakt: Mgr. Lucia Pecinová, kurátorka a lektorka Muzea v Kopčanech, tel.: +421 (0) 908 550 291, email: obec@kopcany.sk .

Jak se k nám dostanete

Kostelík je dobře přístupný jak na kole, tak autem, a to asfaltovou polní cestou z Masarykovy ulice. Příjezd je možný až ke kostelíku, přičemž posledních 200 metrů se asfaltový povrch mění na štěrkový. Odbočky z cesty I/2, které prochází obcí, stejně jako z Masarykovy ulice, jsou dobře označeny. Lokalita leží v blízkosti Záhorské cyklomagistrály č. 004 (červená) z Holíča do Moravského sv. Jána. Ve fázi stavební dokumentace je v tuto chvíli výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu s cestami vedoucími skrze archeologické naleziště Mikulčice a Kopčany.

Co uvidíte

Kostelík sv. Markéty Antiochijské se nachází na dohled západně od Kopčan. Je to kamenná, maltou pojená stavba kostelíka s obdélníkovitým presbytářem. Základy kostela byly zahloubeny do již vytvořené kulturní vrstvy s nálezy keramiky mikulčické produkce, datovatelné do druhé poloviny 9. až první poloviny 10. století. Kostel tak mohl být postaven nejspíše v závěrečném období Velké Moravy.  Archeologické výzkumy doložily v jeho okolí i v jeho interiéru velmi intenzivní pohřbívání, jehož počátky sahají do doby Velké Moravy a ukládání nespálených těl pokračuje až do pozdního středověku či raného novověku. Výzkumy objevily také zbytky základů na západní straně kostela. Snad se jedná o malou sálovou předsíň, v níž byl nalezen jeden z kostrových hrobů se šperky ze závěrečného období Velké Moravy. Nedaleko se nachází další archeologické naleziště - sídliště a pohřebiště v poloze Kačenáreň, odkud pocházejí nálezy dokládající spojitost těchto míst s Mikulčicemi.

Kostelík sv. Margity antiochijské je zájemcům o velkomoravskou historii volně přístupný v polích mezi řekou Moravou (která tuto lokalitu odděluje od areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích) a mezi obcí Kopčany. V objektu s pečlivě zrestaurovaným exteriérem stále pokračují práce směřující k obnově interiéru. Památka, označovaná za jedinou dochovanou kamennou stavbu pozdně velkomoravského období, je hlavně cílem cykloturistů, projíždějících krajinou. Poměrně časté jsou i návštěvy zahraničních odborníků, kteří přijíždějí do obce speciálně s cílem prohlédnout si tuto stavbu. Interiér zatím není přístupný veřejnosti.  Lokalita však poskytuje možnost silného zážitku všem, kdo dovedou vychutnat chvíli tichého, ničím nerušeného zamyšlení nad cestami duchovního hledání a spirituality našich dávných předků. Je to do značné míry dáno právě ojedinělou „opuštěností“ této sakrální památky uprostřed krajiny. Na konci června 2013 byla v kopčanském hřebčíně (barokní klenot, nechal jej postavit koncem 40. let 18. století František Lotrinský) otevřena muzejní expozice seznamující s nejstaršími dějinami Kopčan i s historií archeologického výzkumu kostelíka sv. Markéty a s dalšími velkomoravskými nálezy. Je tedy možné spojit návštěvu této expozice s cestou ke kostelíku a naopak.

Obec má připraveno množství projektů směřujících k vytvoření atraktivního turistického cíle. V kopčanském císařském hřebčíně, který je architektonickou dominantou širokého okolí, ale i dějištěm turisticky přitažlivých akcí přátel jezdeckého sportu, bylo otevřeno také lapidárium, seznamující s historickým inventářem zemědělského hospodářství.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Kostel sv. Margity Antiochijské

kopcany mapa