Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Hodonínsko - tipy na výlety

Hodonín (www.hodonin.eu)

Město patří mezi největší na jihovýchodní Moravě. Historickým centrem je Masarykovo náměstí s barokním kostelem sv. Vavřince a radnicí ve stylu norimberské secese s vyhlídkovou věží, která bývá přístupná o srpnových Svatovavřineckých slavnostech. V zámečku, jenž byl postaven v barokním slohu sídlí Masarykovo muzeum s expozicí, věnovanou nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi T.G.Masarykovi, zakladateli československého státu a jeho prvnímu prezidentovi (www.masaryk.info). Jeho rodný dům se nezachoval, ale připomíná ho pamětní deska v Dobrovolského ulici.

V památkově chráněné vile z let 1911 – 1913, v jejíž architektuře se zajímavě prolínají prvky místní lidové architektury se secesním stylem, sídlí Galerie výtvarného umění se stálou expozicí českého malířství a sochařství 20. století. Je to bývalý spolkový dům Sdružení výtvarných umělců moravských – slavné generace malířů a sochařů mezi nimiž vyniklo jméno Joži Uprky a Franty Úprkových, Cyrila Mandela, Antoše Frolky, Jana Köhlera, Jakuba Obrovského atd.), jejichž díla jsou dnes k vidění ve zdejší expozici (www.gvuhodonin.cz). Město je jedním z nejmladších lázeňských středisek České republiky, přírodní jodobromová voda s vysokým obsahem jodových solí léčí hlavně pohybové ústrojí, cévní a nervový systém. Na jihozápadním okraji města nás láká k prohlídce zoologická zahrada. V Hodoníně bylo v roce 2006 otevřeno Muzeum naftového dobývání a geologie(www.mng.webz.cz) – jediné muzeum „naftařiny“ v České republice, které přibližuje návštěvníkům bohatou a zajímavou industriální a svébytnou minulost regionu. Nezapomenutelné zážitky pro turisty nabízí plavba po řece Moravě z přístaviště U Jezu ( www.pristavisteujezu.cz). Z paluby lodi Konstancie je možno vnímat krásu lužních lesů, slepých ramen, práci bobrů, hnízdiště a útočiště vodního ptactva.

ZOO Hodonín (www.zoo-hodonin.cz)

Více než třicet let stará zoo Hodonín, rozkládající se na ploše 7,5 ha v příjemném prostředí lužního lesa, se dnes může pyšnit nejen pěti sty zvířaty ve sto padesáti druzích, z nichž sedmdesát je chráněných, ale i čtyřmi moderními pavilony. Zatím posledním z nich je vzdělávací centrum s výběhy a ubikacemi pro velké kočkovité šelmy. Jak pár vzácného lva berberského, tak jeho soused jaguár americký mají k dispozici simulovaně přirozené prostředí, a pozorování jejich chování tudíž přináší skvělé zážitky. Neméně vyhledávaná jsou ale i akvária se žralokem černoploutvým, pavilon exotického ptactva s arou zeleným či tukanem obrovským a pavilon primátů a terárií. Zoologická zahrada je umístěna na severním okraji města.

Lázně Hodonín (www.laznehodonin.cz)

Jižní Morava nebývá považována za lázeňskou oblast, ale i zde byly objeveny zdroje léčivých vod. Zdejší jodobromové vody patří mezi nejkvalitnější v Evropě a Lázně Hodonín si postupně získávají stále větší věhlas.

 

Kopčany – na skok na Slovensko

Návštěvu Slovanského hradiště v Mikulčicích a sousedního Hodonína si ani nelze představit bez exkurze v nedalekém zahraničí – v Kopčanech. Od Mikulčic je tamní kostelík sv. Markéty Antiochijské na dohled za řekou Moravou, ale dostat se k němu lze pouze přes hraniční přechod Hodonín. Těch dvacet kilometrů cesty se však vyplatí uskutečnit nejen kvůli vědomí spojitosti někdejšího velkomoravského sídliště, rozděleného dnes hraniční řekou Moravou. Také proto, že v Kopčanech je k vidění vše, co popisuje zvláštní kapitola naší webové stránky, ale také proto, že v bezprostředním okolí Kopčan najdeme zajímavosti města Holíče a především 12 kilometrů vzdálené Skalice, která má rovněž velkomoravskou historii (www.skalica.sk). Dnes se toto malebné město může pochlubit vzorně upraveným památkovým jádrem s řadou objektů, dokumentujících tradice tohoto kulturního centra širokého okolí Záhoří. K nejzajímavějším patří reprezentativní secesní stavba Domu kultury podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče s mozaikovou výzdobou Mikoláše Alše, Rotunda sv. Jiří – nejstarší památka ve městě, pocházející z přelomu 12.-13. století, jezuitský kostel sv. Františka Xaverského přeměněný v koncertní síň s vynikajícími varhanami ze Sheffieldu. Náměstí dominuje farní kostel sv. Michala s pozdně barokním oltářem od vynikajícího Rakušana F.A. Maulbertsche atd. Městských památek, které stojí za vídění, je nepočítaně. Patří k nim i Mittákovský dům, dnes sídlo Záhorského muzea (www.zahorskemuzeum.sk).

 

Strážnice a okolí

Ze Skalice je to přes hraniční přechod v Sudoměřicích jen pár kilometrů zpět na moravskou stranu - do Strážnice. Hned za hranicemi při cestě do tohoto města se však zastavte v Petrově ( www.obec-petrov.cz), jehož areál osmi desítek historických vinných sklepů Plže patří k prvním vesnickým památkovým rezervacím na Moravě. Nenajdete tu jediný sklep, který by působil cizorodě a rušivě. Tady si snadno můžete představit, že čas se pozastavil. Den ve Strážnici doporučujeme zahájit prohlídkou památek jejího historického jádra. Po tomto úvodu je vhodná chvíle přemístit se do skanzenu slováckých lidových staveb. Patříte-li k znalcům a milovníkům lidové kultury či historie, pak byste rozhodně neměli vynechat ani zámek s expozicemi Národního ústavu  lidové kultury. Ale Strážnice není jen historie a folklor, můžete se tu projet po Baťově kanálu nebo zavítat na místní koupaliště nebo ochutnat zdejší vína. Bude-li vám město těsné a zatoužíte-li vyrazit do jeho okolí, doporučujeme vám Tvarožnou Lhotu s Muzeem oskeruší a rozhlednou na nedalekém kopci Travičná. Obě místa jsou ze Strážnice dobře přístupná po silnici, do Tvarožné Lhoty vede ze Strážnice červeně značená turistická cesta.

Strážnice  (www.straznice.cz 

V době svého vzniku a v prvních staletích své existence byla Strážnice důležitou pevností a obchodním střediskem při hranici Moravy a Uher. Největšího významu dosáhla v 16. století, kdy patřila k největším a nejlidnatějším městům na Moravě. Ani důkladné opevnění, z něhož se do dnešní doby zachovaly Skalická a Veselská brána, neuchránilo město před zhoubnými nepřátelskými vpády. K pamětihodnostem města patří místní muzeum, kostel sv. Martina s bývalou strážní věží, nedávno zpřístupněný Průžkův mlýn s dochovaným dřevěným mlynářským pranýřem a piaristický kostel, u něhož bývalo gymnázium, na němž se krátce učil T. G. Masaryk. Vaší pozornosti by také neměla uniknout bývalá českobratrská škola, v níž v letech 1604–05 studoval Jan Ámos Komenský, či někdejší židovské ghetto s rituální lázní, synagogou a hřbitovem. Další významnou památkou je Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (skanzen) s bohatým kulturním programem. Ve Strážnici se nachází i tradiční modrotisková dílna s prodejnou.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (www.nulk.cz)

Lidová kultura je na Slovácku doposud velmi živá, ale i zde původní vesnická architektura rychle a nenávratně mizí. Dobrou představu, jak se na Slovácku žilo před staletími, si můžete udělat ve strážnickém Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které patří k našim nejrozsáhlejším a nejkrásnějším skanzenům. Za vstupním areálem bývalého panského pivovaru na vás čekají soubory staveb z Moravských Kopanic a Luhačovického Zálesí, potom navštívíte areály vodních a vinohradnických staveb a na závěr si prohlédnete domy z Horňácka. V budoucnosti se snad podaří dokončit i poslední, dosud rozestavěnou část skanzenu, v níž budou prezentovány stavby z Dolňácka. Kromě prohlídek jsou ve skanzenu pořádány zvykoslovné pořady a programy s ukázkami rukodělných technik. Nejkrásnější je skanzen v době pořádání Mezinárodního folklorního festivalu (každoročně koncem června), kdy tu až do rána zní hudba a zpěv.

Tvarožná Lhota  (www.tvarozna-lhota.cz)

Nejenom víno je darem Slovácka. Poslední dobou se zvedl zájem o obnovu pěstovaní oskeruší. Jedná se o jedlý druh jeřabin, které mohou být konzumovány jak přímo, tak i zpracovávány. Zvláště ceněná je oskerušová pálenka, ale i oskerušový džem nebo kompot. Oskeruše (slovácky oskoruše) se dočkaly nejen svého muzea, které se nachází ve Tvarožné Lhotě, ale i slavností, jež bývají pořádány v areálu tzv. Salaše pod Travičnou. Nedaleko odtud je na vrcholku kopce veřejnosti přístupná rozhledna. Okolím Tvarožné Lhoty prochází naučná stezka věnovaná – jak jinak – oskeruším. V okolí vodní nádrže nad obcí se rozprostírá rekreační oblast Lučina s chatami. Pod rozhlednou Travičná je nově otevřen areál roubených staveb – salaš Travičná– výletní centrum pro ekologickou výchovu, řemesla a sporty v přírodě s možností stylového občerstvení.

 

Baťův kanál (www.batacanal.cz)

V posledních letech se skutečnou turistickou tepnou Slovácka stal Baťův kanál. Můžete se po něm plavit individuálně ve svém nebo zapůjčeném plavidle anebo se dáte vézt velkou lodí s profesionální posádkou. Na jeho březích přibývá každým rokem přístavišť, restaurací, tábořišť, půjčoven lodí a dalších atrakcí. Opravují se a dostavují chybějící plavební komory. V současnosti je již celý téměř zcela provozuschopný a nabízí řadu možností jak příjemně a neobvykle prožít jeden či několik dní na Slovácku.

Baťův kanál byl vystavěn v letech 1934–38 z iniciativy Jana Antonína Bati. Vedl od Rohatce do Otrokovic a původně sloužil k dopravě lignitu a zavlažování luk. Jeho délka byla 52 km, z čehož polovina vedla po řece Moravě a polovina nově vybudovaným umělým korytem. Dopravu umožňovalo 14 plavebních komor. Po druhé světové válce přestal kanál sloužit svému původnímu účelu a zdálo se, že postupně zanikne. Od druhé poloviny 90. let docházelo k jeho postupné obnově a využití pro potřeby cestovního ruchu. Nejzajímavější úsek Baťova kanálu vede z Veselí nad Moravou do Strážnice. Mezi těmito městy Baťův kanál kříží tok Moravy. Aby ho bylo možné překonat, musíte proplout dvěma plavebními komorami.

Veselí nad Moravou (www.veseli-nad-moravou.cz)

Před nástupem na loď plující po Baťově kanálu vám doporučujeme krátkou prohlídku Veselí nad Moravou. Jsou zde k vidění tři kostely – sv.Bartoloměje, sv.Andělů strážných a P.Marie.   Nejzajímavější stavbou města je barokní kostel sv. Andělů strážných. Pod tímto kostelem se nalézá rozsáhlá šlechtická hrobka, jež je však přístupná pouze výjimečně.

Výklopník (www.vyklopnik.er.cz)

Pozoruhodnou technickou zajímavostí spjatou s Baťovým kanálem je tzv. Výklopník u Sudoměřic. Toto zařízení na samém  počátku kanálu sloužilo k překládání obsahu celých železničních vagonů s lignitem do připravených vlečných člunů. Budovu výklopníku je možné navštívit. Po Baťově kanálu můžete dále plout do slovenské Skalice.

Moravská Sahara

Na cestě ze Strážnice do Bzence byste neměli bez povšimnutí minout rozlehlý les oficiálně zvaný Doubrava. Toto pojmenování neodráží současné druhové složení lesa, v němž nyní zcela převládají borovice. Původní dubový les byl v minulosti natolik zničen těžbou a pastvou domácích zvířat, že se písky v podloží zdejších chudých půd daly do pohybu, začaly vytvářet písečné přesypy a ohrožovat okolní pole. Kraj získal podobu pouště, které se začalo říkat „Moravská Sahara“. Zásluhou lesního inspektora Jana Bedřicha Bechtleho byla v letech 1825–54 celá oblast zalesněna borovicemi, které svými kořeny pohyblivý písek spoutaly.

Milotický zámek (www.zamekmilotice.cz)

Státní zámek Milotice je označován jako perla jihovýchodní Moravy. Vznikl přestavbou tvrze, která bývala důležitým opěrným bodem moravských husitů. Vystavěl ho uherský rod Serényiů, který patřil mezi nejbohatší rody sídlící na Moravě. Jeho postavení odpovídá bohatá výzdoba zámeckých interiérů.   Zámecký areál je unikátní svojí symetrickou  barokní kompozicí, která je působivě začleněna do okolní krajiny. Přístupový most se sochařskou výzdobou, hlavní zámecká budova, jízdárna, konírna, zámecké oranžerie a francouzský park  tvoří harmonický celek. Bohatě zdobené zámecké interiéry  dávají nahlédnout do života aristokracie od 18. do 20. stol. V zámecké barokní konírně instalace lidových tradic, obyčejů, krojů a řemesel,možnost oblékáni do unikátního kyjovského kroje. Je zde umístěno Informační místo a půjčovna kol.

 

Turistická informační centra

Informační centrum města Hodonína

Národní třída 36, 695 35, Hodonín

tel: +420 518 351 437, +420 518 352 577, fax: 518 352 577

info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

 

Turistické informační centrum Strážnicko

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel: +420 722 804 151

info@straznicko.cz, www.straznicko.cz, www.straznice.cz

 

Turistická informačná kancelária

Námestie Slobody 10, 909 01 Skalica,

tel. +421 34 664 5341 ; +421 915 723 216

tik@skalica.sk, www.skalica.sk

 

Informační centrum Baťova kanálu

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax/zázn.: 518 325 330

ic@batacanal.cz, www.batacanal.cz

 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. +420 518 322 545, fax: 518 324 792

visbk@bilekarpaty.cz, bilekarpaty.cz

 

Turistické informační centrum pro Východní Slovácko

Vlčnov 186, 687 61 Vlčnov

Tel./fax: +420 572 675 130

ksk@vlcnov.cz, www.ksk.vlcnov.cz

 

Informační centrum Radějov

Radějov 161, 696 67 Radějov

kancelar@radejov.cz, www.radejov.cz

 

 

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Slovanské hradiště v Mikulčicích

znojmo mapa