Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Návštěvu velkomoravské archeologické expozice na Hradišti sv. Hypolita lze spojit s cestou po zajímavostech Znojemska, jež nabízí nejen historické památky, hrady a zámky, ale také krásnou přírodu Národního parku Podyjí nebo Vranovské přehrady. Ani o ubytování tu není nouze, takže záleží jen na vás zda Znojemsku věnujete den, víkend nebo třeba týden. Nejatraktivnější části Znojemska se nacházejí poblíž rakouských hranic. Patří sem jednak město Znojmo se svými historickými památkami a půvabným okolím, ale také hluboce zaříznuté údolí řeky Dyje.

Znojmo a jeho okolí (www.znojmocity.cz)

Znojmo patří mezi historicky nejzajímavější města na jižní Moravě. Najdete zde mnoho umělecky hodnotných stavebních památek, navíc je důležitým střediskem vinařství a překrásné je i jeho blízké okolí. Počítejte, že prohlídka jeho rozsáhlého historického jádra, včetně návštěvy aspoň některých expozic Jihomoravského muzea a známého podzemí vám zabere zbytek dne.

Město se stalo ihned po svém vzniku střediskem jihozápadní Moravy. V 11. a 12. století bylo sídlem údělných knížat, později se stalo třetím nejvýznamnějším královským městem na Moravě. Kromě znojemského hradu a dalších objektů ve správě Jihomoravského muzea můžete ve Znojmě navštívit dvě vyhlídkové věže (Radniční věž, Vlkova věž) a chodby středověkého podzemí. Vaši pozornost si zaslouží také výborně zachované městské opevnění, četné gotické, renesanční a barokní domy, chrám sv. Mikuláše a nedaleko od něho stojící dvoupatrová svatováclavská kaple.

Znojemský hrad (www.znojmuz.cz)

Jádro původního hradu bylo zcela přestavěno na barokní zámek. Tyto úpravy se naštěstí vyhnuly nedaleké rotundě sv. Kateřiny, jejíž vnitřní stěny zdobí vzácné fresky, zobrazující přemyslovská knížata. Rotundu je možné navštívit, z důvodu ochrany maleb však počítejte s omezením počtu návštěvníků, které je navíc regulováno i aktuálním stavem počasí. V zámku jsou umístěné expozice Jihomoravského muzea (archeologické sbírky,  nábytek, keramika, ostrostřelecké terče, aj.). Další naleznete v bývalém minoritském klášteře (archeologické, geologické, zoologické a botanické sbírky, historie kovářství, zbraně, aj.) a v Domě umění (výtvarné sbírky, medailérská tvorba znojemského rodáka J. T. Fischera).

Znojemské vinařství (www.znovin.cz)

Nebývale bohatý je vinařský turistický program Znovínu Znojmo. Podle svého zájmu se buď můžete věnovat ochutnávání zdejších vín v návštěvnickém centru v premonstrátském klášteře ve Znojmě – Louce, zatímco junioři vaší rodiny se mohou oddávat radosti z ohřívané vody v moderním akvaparku, (www.plovarnalouka-znojmo.cz) přiléhajícím ke klášternímu areálu.

Znojemská vřesoviště

Rozsáhlá vřesoviště nalézající se jihozápadně od Znojma vznikla díky zdejším kyselým horninám a extenzivní pastvě dobytka. Od jiných vřesovišť v České republice se liší nejenom větší rozlohou, ale především bohatým zastoupením teplomilných druhů rostlin (např. křivatec český) a živočichů (např. ještěrka zelená). Doporučujeme vám navštívit obě nejcennější lokality, jimiž jsou Havranické vřesoviště a Kraví hora.

Šatov (www.obecsatov.cz)

Malovaný sklep v Šatově je velkolepou galerií naivního malířství. O jeho výzdobu se v letech 1934–68 postaral místní občan Maxmilián Appeltauer. Pěchotní srub v Šatově je zase největším vojenským objektem tohoto druhu na jižní Moravě, zpřístupněným veřejnosti. Byl vystavěn těsně před druhou světovou válkou a využíván a modernizován byl až do roku 1999. Nyní je ve správě brněnského Technického muzea (www.technicalmuseum.cz) a lze v něm spatřit plně obnovené vnitřní vybavení, včetně výzbroje.

 

Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz)

Národní park Podyjí chrání nejzachovalejší přírodní oblast na celé Moravě. Obtížně přístupné údolí Dyje odolalo všem snahám o své intenzivnější hospodářské využití a díky tomu si téměř dokonale uchovalo své přírodní hodnoty. Navíc tato pohraniční oblast byla po druhé světové válce na dlouhých 50 let pro veřejnost zcela uzavřena. V roce 1991 bezprostředně po uvolnění tohoto zákazu byla její nejcennější část prohlášena za národní park. Předmětem ochrany je hluboké skalnaté říční údolí a okolní listnaté lesy s přirozenou druhovou skladbou. Navíc se na území národního parku vyskytuje mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů.

Národní park leží mezi Vranovskou přehradou a Znojmem a je přístupný pouze pro pěší turisty a cyklisty, navíc se tu můžete pohybovat výhradně po vyznačených cestách. Zdatný cyklista ho zvládne projet za jeden jediný den, putujete-li pěšky nebo chcete-li zdejší přírodu skutečně vychutnat, rozplánujte svou trasu do více dní.

Nový Hrádek u Lukova (www.novy-hradek.eu)

Nový Hrádek patří mezi nejromantičtější hradní zříceniny na Moravě. Skládá se ze dvou typově odlišných částí. Obě jsou velmi dobře zachované. Hrad, založený v polovině 14. století markrabětem Janem Jindřichem, zpustl po švédské invazi za třicetileté války. Oživení v podobě čilého cestovního ruchu bylo po roce 1948 zadušeno vznikem Železné opony. Hrad je nyní opět přístupný, i když se zde nekonají žádné velké kulturní akce. O to více zaujme milovníky přírody, neboť se zde hojně vyskytuje vzácná užovka stromová a v červenci zde vykvétají neobyčejně dekorativní divizny nádherné.

Čížov

Nadšení z pádu Železné opony v roce 1989 bylo tak velké, že všechny ženijně-technické zátarasy, které neprodyšně uzavíraly naše hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, byly rychle odstraněny. Zachoval se z nich pouze krátký úsek jižně od Čížova. Nedaleko od nich je v budově bývalého celního úřadu umístěno Návštěvnické středisko NP Podyjí.

Hardecký okruh

Hardecký okruh měří přibližně 8 km a je vyznačen modrou a zelenou značkou. Odbočuje z něho krátká cestička, která vás dovede k vyhlídce na hrad a městečko Hardegg.

 

Vranovská přehrada (www.lodnidopravavranov.cz) a okolí

Vranovská přehrada patří k turisticky nejnavštěvovanějším oblastem jihozápadní Moravy. Přispívá k tomu čistá voda, nádherné přírodní prostředí, množství památek i míst vhodných k ubytování. Za jeden den nemůžete vidět a prožít všechno, na to byste potřebovali minimálně prodloužený víkend. To nejkrásnější, co zde můžete prožít, je romantická plavba po vodní hladině, lemované vysokými skalami s teplomilnými lesostepními společenstvy. Plavbu zajišťuje několikrát denně velká výletní loď. Doporučujeme vám plout z Vranova k hradu Bítovu. Prohlídka tohoto hradu vám zabere několik hodin a pak zbude čas již jen na oběd, vykoupání a návrat domů. Parníkem můžete přepravovat i jízdní kola, takže nemusíte být vázáni na návrat lodí nebo autobusem. Nejkratší a nejvhodnější cesta zpět je kolem hradu Cornštejna a přes vesnici Lančov.

Vranovská přehrada

Vranovská přehrada byla vybudována v roce 1934 za účelem výroby elektrické energie a prevence před ničivými záplavami. Délka jejího vzdutí je bezmála 30 km. Na jejích březích je mnoho chat a rekreačních zařízení, ale objevíte tu i lidmi zcela nedotčená, avšak velmi obtížně přístupná místa. Stráně lemující vodní nádrž jsou velmi strmé, cest vedoucích souběžně s vodní hladinou je pouze pár. Nalézají se zde tři chráněná území.

Vranov nad Dyjí (www.vranov-region.cz)  

V městečku pod vranovským zámkem se v 19. století vyráběla proslulá vranovská kamenina. U kostela se nachází románská pohřební kaple, v parčíku u řeky je jedno ze zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky. Nedaleko zámku můžete navštívit malé muzeum československého lehkého opevnění umístěné ve dvou obnovených bunkrech a drobné romantické stavby z 19. století na několika místních vycházkových okruzích.

Vranovský zámek (www.zamek-vranov.cz

Velkolepý barokní zámek na vysoké skále nad řekou Dyjí. Jeho předchůdcem byl starý hrad, z něhož se zachovalo několik věží. Nejhodnotnějšími částmi zámku je monumentální Sál předků a zámecký kostel. Kromě dvou prohlídkových okruhů je zde  možné navštívit i výstavy pořádané v bývalé zámecké jízdárně a sezónní informační středisko NP Podyjí.

Hrad Bítov (www.hradbitov.cz)

Hrad Bítov je jedním z nejstarších moravských hradů. Je doložen již v 11. století a býval nejenom důležitou pohraniční pevností, ale i správním centrem rozsáhlé oblasti. Z původního hradu se zachovala především osamoceně stojící gotická věž s břitem. Další části hradu byly mnohokrát přestavovány, nejvýrazněji palác, který byl upraven v romantickém duchu 19. století. Na hradě Bítově můžete navštívit reprezentační prostory paláce s velkou sbírkou preparovaných psů posledního majitele velkoprůmyslníka Jiřího Haase, zbrojnici, sklepení se strašidly, břitovou věž upravenou na vězení a malou hradní zoologickou zahradu v předhradí. Parkoviště pro auta je vzdáleno asi 1 km od hradu.

Cornštejn (www.znojmuz.cz)

Nedaleko od Bítova se nachází mohutné zříceniny hradu Cornštejna. Hrad byl po dobu své existence několikrát rozšiřován, v 2. polovině 15. století zakusil i roční obléhání vojsky Jiřího z Poděbrad. Ke konci 16. století však kvůli nezájmu vlastníků o jeho údržbu zpustl. Po nezbytném zabezpečení zchátralého zdiva je hrad přístupný veřejnosti. V letních měsících bývá na hradě bohatý večerní kulturní program.

 

Turistická informační centra

Turistické informační centrum Znojmo

Obrokova 10, 669 01, Znojmo

tel. +420 515 222 552, fax: 515 222 552

tic@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz, www.znojemskabeseda.cz

 

Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí

Náměstí 47, 671 03, Vranov nad Dyjí

tel. +420 515 296 285, fax: 515 296 285

infocentrum@ouvranov.cz, www.vranovsko.cz, www.ouvranov.cz

 

Správa NP Podyjí

Na Vyhlídce 5, 669 02, Znojmo

tel. +420 515 282 240,  fax: 515 282 241

info@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

 

Návštěvnické a informační centrum NP Podyjí

Čížov 176, 671 02  Šumná

tel. +420 515 291 630

infocentrum@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

 

 

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština
znojmo mapa