Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Okrem múzea keramiky môže susedné jedenásťtisícové mesto Holíč ponúknuť málo. Jeho dominantou je barokovo klasicistický monumentálny zámok s opevnením, postavený na starších základoch. Dejiny bývalého reprezentačného sídla habsburského cisárskeho dvora siahajú do konca 12. storočia, kedy vznikli najstaršie budovy v dnešnom areáli. V roku 1736 sa stal objekt majetkom rodu Habsburgovcov, ktorí si tu vybudovali letné sídlo. Po roku 1918 prešiel do rúk štátu. V roku 1970 bol zámok, pripomínajúci vodný hrad s mohutnými baštami vonkajšieho opevnenia s vodnou priekopou, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Okrem školy v hlavnom objekte bol areál s parkom využívaný pre poľnohospodárske účely, až po roku 1974 začala jeho obnova pre nové spoločenské využitie. Zdevastovaný objekt je možné si prehliadnuť zvonku, odkiaľ je možné pozorovať tiež postup prác na oprave bastionu, ktorého časť sa zosunula do vodnej priekopy.

 

Len päť kilometrov od Holíča leží Hodonín, mesto patriace k najväčším na juhovýchodnej Morave. Návštevu kopčianskeho veľkomoravského kostola a obce, v ktorej žili rodičia T.G.Masaryka je možné výhodne spojiť s návštevou hodonínskeho zámočku, v ktorom dnes sídli Masarykovo múzeum s expozíciou, venovanou T.G.Masarykovi, zakladateľovi československého štátu a jeho prvému prezidentovi (www.masaryk.info ).

V pamiatkovo chránenej vile z rokov 1911 – 1913, v ktorej architektúre sa zaujímavo prelínajú prvky miestnej ľudovej architektúry so secesným štýlom, sídli Galéria výtvarného umenia so stálou expozíciou maliarstva a sochárstva 20. storočia. Je to bývalý spolkový dom Združenia výtvarných umelcov moravských – slávnej generácie maliarov a sochárov, medzi ktorými vyniklo meno Joža a Frantu Úprkových, Cyrila Mandela, Antoša Frolky, Jana Köhlera, Jakuba Obrovského atď.), ktorých diela sú dnes k prezretiu v tunajšej expozícii (www.gvuhodonin.cz ). Mesto je jedným z najmladších kúpeľných stredísk Českej republiky - prírodná jódobrómová voda s vysokým obsahom jódových solí lieči hlavne pohybové ústrojenstvo, cievny a nervový systém. Na juhozápadnom okraji mesta nás láka k prehliadke zoologická záhrada. V Hodoníne bolo v roku 2006 otvorené Múzeum naftového dobývania a geológie (www.mng.webz.cz ) – jediné múzeum „nafty“ v Českej republike, ktoré približuje návštevníkom bohatú a zaujímavú industriálnu a svojbytnú minulosť regiónu. Nezabudnuteľné zážitky pre turistov ponúka plavba po rieke Morave z prístaviska U Jezu ( www.pristavisteujezu.cz ). Z paluby lode Konstancie je možné vnímať krásu lužných lesov, slepých ramien, prácu bobrov, hniezdiská a útočisko vodného vtáctva.

ZOO Hodonín (www.zoo-hodonin.cz)

Viac než tridsať rokov stará zoo Hodonín, rozkladajúca sa na ploche 7,5 ha v príjemnom prostredí lužného lesa, sa dnes môže pýšiť nielen päťsto zvieratami v sto päťdesiatich druhoch, z ktorých sedemdesiat je chránených, ale aj štyrmi modernými pavilónmi. Zatiaľ posledným z nich je vzdelávacie centrum s výbehmi a ubikáciami pre veľké mačkovité šelmy. Ako pár vzácneho leva berberského, tak aj jeho sused jaguár americký majú k dispozícii simulovane prirodzené prostredie, a pozorovanie ich chovania teda prináša skvelé zážitky. Nemenej vyhľadávané sú ale aj akvária so žralokom čiernoplutvým, pavilón exotického vtáctva s arou zelenou či tukanom obrovským a pavilón primátov a terárií. Zoologická záhrada je umiestená na severnom okraji mesta.

Mikulčice – Slovanské hradisko

Návštevu kopčianskeho veľkomoravského kostola si nemožno predstaviť bez spoznania Slovanského hradiska v Mikulčiciach, s ktorým vo veľkomoravských časoch osídlenie Kopčian bezprostredne súviselo. Vzájomne sú obe lokality na dohľad na oboch brehoch pohraničnej rieky Moravy. Po ceste cez hraničný prechod Hodonín sú zatiaľ vzdialené niečo cez 20 kilometrov. Stavba mosta, spájajúceho obe časti mikulčicko-kopčianskeho areálu je už projekčne pripravená a jej realizácia závisí od získania vhodného dotačného titulu.( Podrobnejšie o Slovanskom hradisku v Mikulčiciach v samostatnej kapitole nášho Putovania Veľkou Moravou).  

 

Z Mikulčíc sa vydáme po ceste smerom na Veselí nad Moravou do Strážnice. Po ceste sa môžeme zastaviť v dedine Petrov ( www.obec-petrov.cz ). Jeho areál osemdesiatich historických barokových vínnych pivníc Plže patrí k prvým dedinským pamiatkovým rezerváciám na Morave. Nenájdete tu jedinú pivnicu, ktorá by pôsobila cudzo a rušivo. Tu si ľahko môžete predstaviť, že čas sa pozastavil. Deň v Strážnici odporúčame zahájiť prehliadkou pamiatok jej historického jadra. Po tomto úvode je vhodná chvíľa premiestniť sa do skanzenu slováckych ľudových stavieb. Ak patríte k znalcom a milovníkom ľudovej kultúry či histórie, potom by ste rozhodne nemali vynechať ani zámok s expozíciami Národného ústavu  ľudovej kultúry. Ale Strážnicko nie je len história a folklór, môžete sa tu prejsť po Baťovom kanáli alebo zavítať na miestne kúpalisko. Ak vám bude mesto tesné a zatúžite vyraziť do jeho okolia, odporúčame vám Tvarožnú Lhotu s Múzeom oskoruší a rozhľadňou na neďalekom kopci Travičná. Obe miesta sú zo Strážnice dobre prístupné po ceste, do Tvarožnej Lhoty vedie zo Strážnice červeno značená turistická cesta.

Strážnice  (www.straznice.cz)  

V dobe svojho vzniku a v prvých storočiach svojej existencie bolo mesto Strážnice dôležitou pevnosťou a obchodným strediskom pri hranici Moravy a Uher. Najväčšieho významu dosiahlo mesto Strážnice v 16. storočí, kedy patrilo k najväčším a najľudnatejším mestám na Morave. Ani dôkladné opevnenie, z ktorého sa do dnešnej doby zachovali Skalická a Veselská brána, neuchránilo mesto pred zhubnými nepriateľskými vpádmi. K pamätihodnostiam mesta patrí miestne múzeum, kostol sv. Martina s bývalou strážnou vežou, nedávno sprístupnený Průžkův mlyn s dochovaným dreveným mlynárskym pranierom a piaristický kostol, pri ktorom bývalo gymnázium, na ktorom sa krátko učil T. G. Masaryk. Vašej pozornosti by tiež nemala uniknúť bývalá českobratská škola, v ktorej v rokoch 1604–05 študoval Ján Amos Komenský, či niekdajšie židovské ghetto s rituálnymi kúpeľmi, synagógou a cintorínom. Ďalšou významnou pamiatkou je Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy (skanzen) s bohatým kultúrnym programom. V Strážnici sa nachádza aj tradičná modrotlačová dielňa s predajňou.

Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy (www.nulk.cz)

Ľudová kultúra je na Slovácku doposiaľ veľmi živá, ale aj tu pôvodná dedinská architektúra rýchlo a nenávratne mizne. Dobrú predstavu, ako sa na Slovácku žilo pred storočiami, si môžete urobiť v strážnickom Múzeu dediny juhovýchodnej Moravy, ktorá patrí k našim najrozsiahlejším a najkrajším skanzenom. Za vstupným areálom bývalého panského pivovaru na vás čakajú súbory stavieb z Moravských Kopaníc a Luhačovického Zálesia, potom navštívite areály vodných a vinohradníckych stavieb a na záver si prehliadnete domy z Horniak. V budúcnosti sa snáď podarí dokončiť aj poslednú, doteraz rozostavanú časť skanzenu, v ktorej budú prezentované stavby z Dolniak Okrem prehliadok sú v skanzene organizované zvykoslovné relácie a programy s ukážkami ručne robených techník. Najkrajší je skanzen v dobe organizovania Medzinárodného folklórneho festivalu (každoročne koncom júna), kedy tu až do rána znie hudba a spev.

Tvarožná Lhota  ( www.tvarozna-lhota.cz )

Nielen víno je darom Slovácka. Poslednou dobou sa zdvihol záujem o obnovu pestovania oskoruší. Jedná sa o jedlý druh jarabín, ktoré môžu byť konzumované priamo alebo aj spracovávané. Zvlášť cenená je oskorušová pálenka, ale aj oskorušový džem alebo kompót. Oskoruša (slovácky oskoruša) sa dočkala nielen svojho múzea, ktoré sa nachádza v Tvarožnej Lhote, ale aj slávností, ktoré bývajú organizované v areáli tzv. Salaše pod Travičnou. Neďaleko odtiaľ je na vrcholku kopca verejnosti prístupná rozhľadňa. Okolím Tvarožnej Lhoty prechádza náučný chodník venovaný – ako inak – oskoruši. V okolí vodnej nádrže nad obcou sa rozprestiera rekreačná oblasť Lúčina s chatami. Pod rozhľadňou Travičná je novo otvorený areál zrubových stavieb – salaš Travičná– výletné centrum pre ekologickú výchovu, remeslá a športy v prírode s možnosťou štýlového občerstvenia.

 

V posledných rokoch sa skutočnou turistickou tepnou Slovácka stal Baťov kanál. Môžete sa po ňom plaviť individuálne vo svojom alebo zapožičanom plavidle alebo sa dáte odviezť veľkou loďou s profesionálnou posádkou. Na jeho brehoch pribúdajú každý rok prístavy, reštaurácie, táboriská, požičovne lodí a ďalšie atrakcie. Opravujú sa a dostavujú chýbajúce plavebné komory. V súčasnosti je už takmer celý prevádzky schopný a ponúka množstvo možností ako príjemne a neobvykle prežiť jeden či niekoľko dní na Slovácku.

Baťov kanál bol vystavaný v rokoch 1934–38 z iniciatívy Jána Antonína Baťu. Viedol od Rohatca do Otrokovíc a pôvodne slúžil k doprave lignitu a zavlažovaniu lúk. Jeho dĺžka bola 52 km, z čoho polovica viedla po rieke Morave a polovica novo vybudovaným umelým korytom. Dopravu umožňovalo 14 plavebných komôr. Po druhej svetovej vojne prestal kanál slúžiť svojmu pôvodnému účelu a zdalo sa, že postupne zanikne. Od druhej polovice 90. rokov dochádzalo k jeho postupnej obnove a využitiu pre potreby cestovného ruchu. Najzaujímavejší úsek Baťovho kanála vedie z Veselí nad Moravou do Strážnice. Medzi týmito mestami Baťov kanál kríži tok Moravy. Aby ho bolo možné prekonať, musíte preplávať dvomi plavebnými komorami.

Veselí nad Moravou ( www.veseli-nad-moravou.cz )

Pred nástupom na loď plávajúcu po Baťovom kanáli vám odporúčame krátku prehliadku Veselí nad Moravou. Sú tu k videniu tri kostoly – sv. Bartolomeja, sv. Anjelov strážnych a P.Márie. Najzaujímavejšou stavbou mesta je barokový kostol sv. Anjelov strážnych. Pod týmto kostolom sa nachádza rozsiahla šľachtická hrobka, ktorá je však prístupná len výnimočne.

 

Skutočným klenotom Záhoria, najzápadnejšou časťou Slovenska, je historické mesto Skalica. Jeho súčasná podoba ako by bola vystrihnutá z turistických katalógov cestovných kancelárií. Zo Strážnice sa tam dostaneme ľahko cez hraničný prechod Sudoměřice alebo loďou po Baťovom kanáli. Od 14. storočia je slobodným kráľovským mestom, na konci 19. a začiatku 20. storočia zohráva významnú rolu v národne uvedomovacom procese Slovákov a v kultúrnych dejinách Slovenska. V roku 1918 bola sídlom Dočasnej vlády pre Slovensko. Jej vzorne opravené kultúrne pamiatky svedčia o trvalej starostlivosti miestnych obyvateľov. Okresné mesto je sídlom Múzea Záhoria so zaujímavými vlastivednými expozíciami, pripomínajúcimi mimo iného aj tunajšie veľkomoravské nálezy. Ako turistické magnety však pôsobia aj ďalšie objekty.

Rotunda sv. Juraja je najstaršou pamiatkou. Pôvodne románska rotunda stojí na významnom historickom mieste, v blízkosti stredovekého hrádku. Na vývoji rotundy sa zrkadlia snáď všetky historické etapy, ktoré formovali mesto. Objekt bol zvýšený o jedno poschodie, pričom spodné naďalej slúžilo k sakrálnym účelom. Bola vymenená kupola, rozšírený vstupný portál, vymenené okná a boli vybudované krypty. Vzácne nástenné maľby z 15. storočia znázorňujú dva výjavy z legendy o sv. Jurajovi. V interiéri je dnes expozícia Záhorského múzea, približujúca históriu tejto pamiatky.

Dom kultúry – reprezentatívna secesná stavba architekta Dušana Jurkoviča z roku 1905 – je dodnes v pôvodnom stave. Mozaikové nástenné dekorácie na fasáde boli vytvorené podľa návrhu Mikoláša Alša. Jadro budovy tvorí veľká divadelná sála v skutku ojedinelého štýlu s oponou a nástennými maľbami Joža Uprky a Antoša Frolky. Na prvom poschodí je stála expozícia a galéria Záhorského múzea.

Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor – areál je pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života mesta. Kostol je gotický, výzdoba interiéru a mobiliár sú v neskorom barokovom slohu, kazateľňa a bočné oltáre patria rokoku. Kláštor s areálom prešiel nedávno úpravami a ožil pre potreby kultúrneho života mesta.

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského – Základný kameň bývalého kostola bol položený v roku 1693. V interiéri bolo pôvodne osem oltárov, zachoval sa len hlavný s oltárnym obrazom s námetmi Františka Xaverského. V rokoch 2010-11 prešla pamiatka komplexnou rekonštrukciou, behom ktorej tu boli inštalované romantické varhany, zakúpené v Sheffielde. Jezuitský kostol získal v roku 2012 významné ocenenie ministra kultúry „Kultúrna pamiatka roku 2011 - Fénix.“ Dnes slúži ako koncertná sieň.

Farský kostol sv. Michala Archanjela s oltárnym obrazom od F. A. Maulbertscha a gotickou hranolovou vežou, gotický Karner sv. Anny, evanjelický kostol s kalichom od J. A. Komenského, kostol a kláštor Milosrdných bratov, mestské hradby z 15. storočia, ale aj technickými pamiatkami, medzi ktoré patrí komplex mestských ľadovní a pivníc alebo mlyn bratov Pilárikov, to sú ďalšie turistické magnety pôvabného mesta.

 

Turisticko informačná centra

Turisticko informačná kancelária mesta Holíč

Bratislavská 6,  908 51 Holíč

Tel/fax:    +421 34 6685155, +421 (0) 907 657884

E-mail:    tikholic@holic.sk, tikholic2@holic.sk, www.holic.sk

 

Informační centrum města Hodonína

Národní třída 36, 695 35, Hodonín

tel:518 351 437, 518 352 577, fax: 518 352 577

info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

 

Mikroregion HODONÍNSKO

Masarykovo nám. 1

695 01 Hodonín

tel: +420 775 393 663

www.hodoninsko.info

 

Turistická informačná kancelářia

Námestie Slobody 10, 909 01 Skalica,

tel. +421 34 664 5341 ; +421 915 723 216

tik@skalica.sk, www.skalica.sk

 

Turistické informační centrum Strážnicko

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel: 722 804 151

info@straznicko.cz, www.straznicko.cz, www.straznice.cz

 

Informační centrum Baťova kanálu

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax/zázn.: 518 325 330

abk@batacanal.cz, www.batacanal.cz

 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. 518 322 545, fax: 518 324 792

visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis

 

 


Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Kostel sv. Margity Antiochijské

kopcany mapa