Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi

Toto miesto bolo v 9. storočí centrom obrany na južnom cípe Veľkej Moravy. Oválny areál opevneného dvorca uprostred lužného lesa je dodnes viditeľný vďaka vyvýšeným líniám valového opevnenia. V loveckom zámčeku, postavenom v 19. storočí v miestach, kde opevnenie hradiska končilo čelnou kamennou stenou, nájdeme pútavú expozíciu venovanú histórii archeologických výskumov a tunajším nálezom. Na ploche hradiska je rekonštruované pohanské obetisko, váhová studňa z 9. storočia a zemnice - všetko znovu vybudované priamo na mieste objavu. Na Pohansko príďte kedykoľvek behom sezóny. V júni a septembri usporiada múzeum programy pre školy so zameraním na život pravekého človeka, začiatkom júla môžete pri veľkomoravských slávnostiach prihliadať k výrobe veľkomoravských šperkov a ukážkam bojov Moravanov s votrelcami. Núdza o zážitky tu však nie je nikdy, určite sa zdržíte dlhšie než dve hodiny. V tesnom susedstve je napríklad k videniu aj pripomienka nedávnej minulosti - udržovaná pevnôstka s hraničnou závorou, súčasť obrannej línie ČSR z 30. rokov 20. storočia.

Domovská stránka: www.muzeumbv.cz

Otváracia doba a kontakty

Otvorené je od apríla do konce októbra, od utorka do nedele vždy od 10 do 18 hodiny.

pavel.gajda@muzeumbv.cz

Pavel Gajda, provoz zámečku. Tel.: +420 519 374 248, mobil: +420 739 236 640

Ako sa k nám dostanete

Od stanice ČD v meste Břeclav autobusom mestskej hromadnej dopravy na zástavku pred areálom Gumotexu v Bratislavskej ulici. Odtiaľ ulicou K Pohansku pešo cca 4 km k zámku Pohansko. Pokiaľ idete automobilom, pôjdete po ceste II/ 425 na Bratislavskú ulicu, pred Gumotexom odbočíte na ulicu K Pohansku. Asi po dvoch kilometroch pred bránou je parkovisko. Ďalšie zhruba 2 kilometre je nutné absolvovať pešo, na bicykli  alebo na korčuliach po asfaltovej lesnej ceste až k zámku.

 

Čo uvidíte

Pohansko bolo osídlené už v skorom slovanskom období, tzn. v 6. a 7. storočí. Veľkého významu však nadobudlo až v 9. storočí, v dobe Veľkej Moravy. Vtedy tu vznikol najskôr palisádou ohradený dvorec ako sídlo príslušníka rodiacej sa moravskej nobility, ktorý si k nemu čoskoro pristavil murovaný kostol. Okolo polovice 9. storočia bol dvorec prestavaný, rozrástlo sa tiež osídlenie v jeho okolí. V tej dobe bolo toto osídlenie s  výrazne zastúpenou remeselníckou zložkou aspoň z časti obohnané palisádovým opevnením a v jeho okolí vznikalo ďalšie neopevnené predhradie. Niekedy v poslednej tretine 9. či skôr až na prelome 9. a 10. storočia bola na mieste pôvodného opevnenia, uzatvárajúceho oválnu plochu s cca 28 ha, vybudovaná nová hradba s drevohlinenou konštrukciou a čelnou kamennou stenou, čím vzniklo výrazné centrum obrany na najjužnejšom cípe Veľkej Moravy v jej záverečnom období. V tej istej dobe bol na predhradí vybudovaný tiež druhý kostol, rotunda. Tiež v jeho okolí sa pochovávalo ešte po zániku veľkomoravského štátu.

V súčasnosti je obvod hradiska dobre jasný, pretože ho vytyčujú vyvýšené línie valového opevnenia a v jeho rámci sa nachádzajúce pozostatky prvého objaveného kostola. Na ploche hradiska bola v roku 2003 vybudovaná hypotetická konštrukcia pohanského kultového objektu (obetisko), vahadlová studňa z 9. storočia a jedno obydlie polozemnicového typu, a to priamo na mieste ich objavu (mierka 1:1). Správcom celej lokality a tiež lichtenštajnského loveckého zámku, ktorý bol v rokoch 1810-1812 vybudovaný k loveckým účelom v miestach niekdajšieho obranného valu, je Mestské múzeum a galéria v meste Břeclav.  To v zámku v roku 2010 zriadilo expozíciu predstavujúcu výsledky archeologických výskumov lokality. Približuje návštevníkom každodenný spôsob života, obživy a tiež remeslá veľkomoravského centra. Vrchol výstavy sa nachádza v hlavnej sále zámku, kde je prezentovaná elita vtedajšej spoločnosti – cirkev, vojenstvo, diaľkový obchod aj vysoko postavení členovia nobility. Expozícia predstavuje originálne predmety, repliky, ale aj množstvo dopĺňajúcich textov, obrazových materiálov a filmov.

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština
pohansko mapa