Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Hodonín (www.hodoninsko.info , www.hodonin.eu)

Mesto patrí medzi najväčšie na juhovýchodnej Morave. Historickým centrom je Masarykovo námestie s barokovým kostolom sv. Vavrinca a radnicou v štýle norimberskej secesie s vyhliadkovou vežou, ktorá býva prístupná počas augustových Svätovavrineckých slávností. V zámku, ktorý bol postavený v barokovom slohu sídli Masarykove múzeum s expozíciou, venovanou najslávnejšiemu hodonínskemu rodákovi T. G. Masarykovi, zakladateľovi československého štátu a jeho prvému prezidentovi (www.masaryk.info ). Jeho rodný dom sa nezachoval, ale pripomína ho pamätná doska v Dobrovolského ulici.

          V pamiatkovo chránenej vile z rokov 1911 – 1913, v ktorej architektúre sa zaujímavo prelínajú prvky miestnej ľudovej architektúry so secesným štýlom, sídli Galéria výtvarného umenia so stálou expozíciou českého maliarstva a sochárstva 20. storočia. Je to bývalý spolkový dom Združenie výtvarných umelcov moravských – slávnej generácie maliarov a sochárov, medzi ktorými vyniklo meno Joža a Franty Úprkových, Cyrila Mandela, Antoše Frolky, Jana Köhlera, Jakuba Obrovského atď.). Ich diela sú dnes k videniu v tunajšej expozícii (www.gvuhodonin.cz ). Mesto je jedným z najmladších kúpeľných stredísk Českej republiky, prírodná jódobrómová voda s vysokým obsahom jódových solí lieči hlavne pohybové ústrojenstvo, cievny a nervový systém. Na juhozápadnom okraji mesta nás láka k prehliadke zoologická záhrada. V Hodoníne bolo v roku 2006 otvorené Múzeum naftového dobývania a geológie (www.mng.webz.cz ) – jediné múzeum „nafty“ v Českej republike, ktoré približuje návštevníkom bohatú a zaujímavú industriálnu a svojbytnú minulosť regiónu. Nezabudnuteľné zážitky pre turistov ponúka plavba po rieke Morave z prístaviska U Jezu ( www.pristavisteujezu.cz ). Z paluby lode Konstancie je možné vnímať krásu lužných lesov, slepých ramien, prácu bobrov, hniezdiská a útočište vodného vtáctva.

ZOO Hodonín (www.zoo-hodonin.cz)

Viac než tridsať rokov stará zoo Hodonín, rozkladajúca sa na ploche 7,5 ha v príjemnom prostredí lužného lesa, sa dnes môže pýšiť nielen päťsto zvieratami v sto päťdesiatich druhoch, z ktorých sedemdesiat je chránených, ale aj štyrmi modernými pavilónmi. Zatiaľ posledným z nich je vzdelávacie centrum s výbehmi a ubikáciami pre veľké mačkovité šelmy. Ako pár vzácneho leva berberského, tak aj jeho sused jaguár americký majú k dispozícii simulovane prirodzené prostredie, a pozorovanie ich chovania teda prináša skvelé zážitky. Nemenej vyhľadávané sú ale aj akvária so žralokom čiernoplutvým, pavilón exotického vtáctva s arou zelenou či tukanom obrovským a pavilón primátov a terárií. Zoologická záhrada je umiestená na severnom okraji mesta.

Kúpele Hodonín ( www.laznehodonin.cz)

Južná Morava nebýva považovaná za kúpeľnú oblasť, ale aj tu boli objavené zdroje liečivých vôd. Tunajšie jódobrómové vody patria medzi najkvalitnejšie v Európe a Kúpele Hodonín si postupne získavajú stále väčšiu slávu.

 

Návštevu Slovanského hradiska v Mikulčiciach a susedného Hodonína si ani nemožno predstaviť bez exkurzie v neďalekom zahraničí – v Kopčanoch. Od Mikulčíc je tamojší kostolík sv. Margity Antiochijskej na dohľad za riekou Moravou, ale dostať sa k nemu je možné len cez hraničný prechod Hodonín. Tých dvadsať kilometrov cesty sa však vyplatí uskutočniť nielen kvôli vedomiu spojitosti niekdajšieho veľkomoravského sídliska, rozdeleného dnes hraničnou riekou Moravou. Tiež preto, že v Kopčanoch je k videniu všetko, čo popisuje zvláštna kapitola našej webovej stránky, a aj preto, že v bezprostrednom okolí Kopčian nájdeme zaujímavosti mesta Holíča a predovšetkým 12 kilometrov vzdialenú Skalicu, ktorá má tiež veľkomoravskú históriu (www.skalica.sk ). Dnes sa toto malebné mesto môže pochváliť vzorne upraveným pamiatkovým jadrom s radou objektov, dokumentujúcich tradície tohto kultúrneho centra širokého okolia Záhoria. K najzaujímavejším patrí reprezentatívna secesná stavba Domu kultúry podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča s mozaikovou výzdobou Mikoláša Alša, Rotunda sv. Juraja – najstaršia pamiatka v meste, pochádzajúca z prelomu 12.-13. storočia, jezuitský kostol sv. Františka Xaverského premenený v koncertnú sieň s vynikajúcimi varhanmi ze Sheffieldu. Námestiu dominuje farský kostol sv. Michala s barokovým oltárom od vynikajúceho Rakúšana F.A. Maulbertsche atď. Mestských pamiatok, ktoré stoja za videnie, je neúrekom. Patrí k nim aj Mittákovský dom, dnes sídlo Záhorského múzea (www.zahorskemuzeum.sk).

 

Zo Skalice je to cez hraničný prechod v Sudoměřiciach len pár kilometrov späť na moravskú stranu - do Strážnice. Hneď za hranicami pri ceste do tohto mesta sa však zastavte v Petrove ( www.obec-petrov.cz ), ktorého areál osemdesiatich historických vinných pivníc Plže patria k prvým dedinským pamiatkovým rezerváciám na Morave. Nenájdete tu jedinú pivnicu, ktorá by pôsobila cudzo a rušivo. Tu si ľahko môžete predstaviť, že čas sa pozastavil. Deň v Strážnici odporúčame zahájiť prehliadkou pamiatok jej historického jadra. Po tomto úvode je vhodná chvíľa premiestniť sa do skanzenu slováckych ľudových stavieb. Ak patríte k znalcom a milovníkom ľudovej kultúry či histórie, potom by ste rozhodne nemali vynechať ani zámok s expozíciami Národného ústavu  ľudovej kultúry. Ale mesto Strážnice nie je len história a folklór, môžete sa tu prejsť po Baťovom kanáli, zavítať na miestne kúpalisko alebo ochutnať tunajšie vína. Ak vám bude mesto tesné a zatúžite vyraziť do jeho okolia, odporúčame vám Tvarožnú Lhotu s Múzeom oskoruší a rozhľadňou na neďalekom kopci Travičná. Obe miesta sú zo Strážnice dobre prístupné po ceste, do Tvarožnej Lhoty vedie zo Strážnice červeno značená turistická cesta.

Strážnice  (www.straznice.cz 

V dobe svojho vzniku a v prvých storočiach svojej existencie bolo mesto Strážnice dôležitou pevnosťou a obchodným strediskom pri hranici Moravy a Uher. Najväčšieho významu dosiahlo mesto Strážnice v 16. storočí, kedy patrilo k najväčším a najľudnatejším mestám na Morave. Ani dôkladné opevnenie, z ktorého sa do dnešnej doby zachovali Skalická a Veselská brána, neuchránilo mesto pred zhubnými nepriateľskými vpádmi. K pamätihodnostiam mesta patrí miestne múzeum, kostol sv. Martina s bývalou strážnou vežou, nedávno sprístupnený Průžkův mlyn s dochovaným dreveným mlynárskym pranierom a piaristický kostol, pri ktorom bývalo gymnázium, na ktorom sa krátko učil T. G. Masaryk. Vašej pozornosti by tiež nemala uniknúť bývalá českobratská škola, v ktorej v rokoch 1604–05 študoval Ján Amos Komenský, či niekdajšie židovské ghetto s rituálnymi kúpeľmi, synagógou a cintorínom. Ďalšou významnou pamiatkou je Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy (skanzen) s bohatým kultúrnym programom. V Strážnici sa nachádza aj tradičná modrotlačová dielňa s predajňou.

Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy (www.nulk.cz)

Ľudová kultúra je na Slovácku doposiaľ veľmi živá, ale aj tu pôvodná dedinská architektúra rýchlo a nenávratne mizne. Dobrú predstavu, ako sa na Slovácku žilo pred storočiami, si môžete urobiť v strážnickom Múzeu dediny juhovýchodnej Moravy, ktorá patrí k našim najrozsiahlejším a najkrajším skanzenom. Za vstupným areálom bývalého panského pivovaru na vás čakajú súbory stavieb z Moravských Kopaníc a Luhačovického Zálesia, potom navštívite areály vodných a vinohradníckych stavieb a na záver si prehliadnete domy z Horniak. V budúcnosti sa snáď podarí dokončiť aj poslednú, doteraz rozostavanú časť skanzenu, v ktorej budú prezentované stavby z Dolniak Okrem prehliadok sú v skanzene organizované zvykoslovné relácie a programy s ukážkami ručne robených techník. Najkrajší je skanzen v dobe organizovania Medzinárodného folklórneho festivalu (každoročne koncom júna), kedy tu až do rána znie hudba a spev.

Tvarožná Lhota  (www.tvarozna-lhota.cz)

Nielen víno je darom Slovácka. Poslednou dobou sa zdvihol záujem o obnovu pestovania oskoruší. Jedná sa o jedlý druh jarabín, ktoré môžu byť konzumované priamo alebo aj spracovávané. Zvlášť cenená je oskorušová pálenka, ale aj oskorušový džem alebo kompót. Oskoruša (slovácky oskoruša) sa dočkala nielen svojho múzea, ktoré sa nachádza v Tvarožnej Lhote, ale aj slávností, ktoré bývajú organizované v areáli tzv. Salaše pod Travičnou. Neďaleko odtiaľ je na vrcholku kopca verejnosti prístupná rozhľadňa. Okolím Tvarožnej Lhoty prechádza náučný chodník venovaný – ako inak – oskoruši. V okolí vodnej nádrže nad obcou sa rozprestiera rekreačná oblasť Lúčina s chatami. Pod rozhľadňou Travičná je novo otvorený areál zrubových stavieb – salaš Travičná– výletné centrum pre ekologickú výchovu, remeslá a športy v prírode s možnosťou štýlového občerstvenia.

 

V posledných rokoch sa skutočnou turistickou tepnou Slovácka stal Baťov kanál. Môžete sa po ňom plaviť individuálne vo svojom alebo zapožičanom plavidle alebo sa dáte odviezť veľkou loďou s profesionálnou posádkou. Na jeho brehoch pribúdajú každý rok prístavy, reštaurácie, táboriská, požičovne lodí a ďalšie atrakcie. Opravujú sa a dostavujú chýbajúce plavebné komory. V súčasnosti je už takmer celý prevádzky schopný a ponúka množstvo možností ako príjemne a neobvykle prežiť jeden či niekoľko dní na Slovácku.

Baťov kanál bol vystavaný v rokoch 1934–38 z iniciatívy Jána Antonína Baťu. Viedol od Rohatca do Otrokovíc a pôvodne slúžil k doprave lignitu a zavlažovaniu lúk. Jeho dĺžka bola 52 km, z čoho polovica viedla po rieke Morave a polovica novo vybudovaným umelým korytom. Dopravu umožňovalo 14 plavebných komôr. Po druhej svetovej vojne prestal kanál slúžiť svojmu pôvodnému účelu a zdalo sa, že postupne zanikne. Od druhej polovice 90. rokov dochádzalo k jeho postupnej obnove a využitiu pre potreby cestovného ruchu. Najzaujímavejší úsek Baťovho kanála vedie z Veselí nad Moravou do Strážnice. Medzi týmito mestami Baťov kanál kríži tok Moravy. Aby ho bolo možné prekonať, musíte preplávať dvomi plavebnými komorami.

Veselí nad Moravou (www.veseli-nad-moravou.cz)

Pred nástupom na loď plávajúcu po Baťovom kanáli vám odporúčame krátku prehliadku Veselí nad Moravou. Sú tu k videniu tri kostoly – sv. Bartolomeja, sv. Anjelov strážnych a P.Márie. Najzaujímavejšou stavbou mesta je barokový kostol sv. Anjelov strážnych. Pod týmto kostolom sa nachádza rozsiahla šľachtická hrobka, ktorá je však prístupná len výnimočne.

Výklopník (www.vyklopnik.er.cz)

Pozoruhodnou technickou zaujímavosťou spojenou s Baťovým kanálom je tzv. Výklopník u Sudoměřic. Toto zariadenie na samom začiatku kanála slúžilo k prekladaniu obsahu celých železničných vagónov s lignitom do pripravených vlečných člnov. Budovu výklopníka je možné navštíviť. Po Baťovom kanáli môžete ďalej plávať do slovenskej Skalice.

Moravská Sahara

Na ceste zo Strážnice do Bzenca by ste nemali bez povšimnutia obísť rozľahlý les oficiálne nazývaný Doubrava. Toto pomenovanie neodráža súčasné druhové zloženie lesa, v ktorom teraz úplne prevládajú borovice. Pôvodný dubový les bol v minulosti natoľko zničený ťažbou a pastvou domácich zvierat, že sa piesky v podloží tunajších chudobných pôd dali do pohybu, začali vytvárať piesočné presypy a ohrozovať okolité polia. Kraj získal podobu púšte, ktorej sa začalo hovoriť „Moravská Sahara“. Zásluhou lesného inšpektora Jana Bedricha Bechtleho bola v rokoch 1825–54 celá oblasť zalesnená borovicami, ktoré svojimi koreňmi pohyblivý piesok spútali.

Milotický zámok (www.zamekmilotice.cz)

Štátny zámok Milotice je označovaný ako perla juhovýchodnej Moravy. Vznikol prestavbou tvrdze, ktorá bývala dôležitým operným bodom moravských husitov. Vystaval ho uhorský rod Serényiu, ktorý patril medzi najbohatšie rody sídliace na Morave. Jeho postaveniu zodpovedá bohatá výzdoba zámockých interiérov.   Zámocký areál je unikátny svojou symetrickou  barokovou kompozíciou, ktorá je pôsobivo začlenená do okolitej krajiny. Prístupový most so sochárskou výzdobou, hlavná zámocká budova, jazdiareň, koniareň, zámocké oranžérie a francúzsky park  tvoria harmonický celok. Bohato zdobené zámocké interiéry  dávajú nahliadnuť do života aristokracie od 18. do 20. storočia. V zámockej barokovej koniarni inštalácia ľudových tradícií, obyčajov, krojov a remesiel, možnosť obliekania do unikátneho kyjovského kroja. Je tu umiestnené Informačné miesto a požičovňa bicyklov.

 

Turistická informačná centra

Informační centrum města Hodonína

Národní třída 36, 695 35, Hodonín

tel:518 351 437, 518 352 577, fax: 518 352 577

info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

 

Mikroregion HODONÍNSKO

Masarykovo nám. 1

695 01 Hodonín

tel: +420 775 393 663

www.hodoninsko.info

 

Turistická informačná kancelária

Námestie Slobody 10, 909 01 Skalica,

tel. +421 34 664 5341 ; +421 915 723 216

tik@skalica.sk, www.skalica.sk

 

 

 

 

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Slovanské hradiště v Mikulčicích

znojmo mapa