Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Po zajatí kniežaťa Rastislava na Devíne sa slovanskí vierozvestovia zrejme presunuli na výšinu Sady, teraz súčasť Uherského Hradišťa. Dnes je to národná kultúrna pamiatka Výšina sv. Metoda. Podrobné svedectvo o význame celej tunajšej veľkomoravskej aglomerácie však podáva Pamätník Veľkej Moravy v Starom Meste, kde bolo vedľa Mikulčíc druhé významné centrum mojmírovského rodu. Z Kopčian sem dorazíte cez hraničný prechod Sudoměřice po zhruba päťdesiatich kilometroch cesty, (autom za hodinu a štvrť, na bicykli za tri a pol hodiny). V nápaditej expozícii, umiestnenej okolo základov kostola, nájdeme doklady existencie významného hradišťa z prelomu 8. a 9. storočia. Archeologické výskumy doložili, že sa tu vo veľkej aglomerácii sústredili mocenské, remeselnícke, obchodné a ďalšie areály. Stálou expozíciou autori stvárnili ako životný príbeh Mojslava - muža, ktorého hrob bol na mieste nájdený. Preskúmané tu bolo okolo 2000 hrobov. Vďaka tomu vieme, že na území veľkomoravského „Veligradu“ žili nielen bohatí veľmoži a ich ženy, ale tiež bežní obyvatelia – remeselníci, poľnohospodári, kupci. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, ktoré Pamätník spravuje, organizuje pre deti a mládež radu programov vo voľnom cykle Výpravy do minulosti. Záujemcovia sa môžu zoznámiť aj so základmi hlaholiky. Staré Mesto môžeme prejsť aj po náučnom chodníku Desať veľkomoravských zastavení.

Domovská stránka: http://www.slovackemuzeum.cz

Otváracia doba a kontakty

Celoročne po – ne  9 do 12 a 12.30 - 17 hod.

Cez víkend začína prehliadka expozície so sprievodcom vždy v celú hodinu.

Školské a hromadné výpravy je možné vopred objednať na pamatnik@slovackemuzeum.cz ; tel. 572 543 382

Ako sa k nám dostanete

Pamätník Veľkej Moravy v Jezuitskej ulici, fakticky uprostred Starého Města, je dobre prístupný automobilom – odbočenie z hlavnej cesty je dobre vyznačené. Staré Město má dobré železničné spojenie a mnoho autobusových liniek ich spája s neďalekým mestom Uherské Hradiště. 

Čo uvidíte

Archeologické lokality z doby Veľkej Moravy sa nachádzajú na takmer celom intraviláne Starého Města u Uherského Hradišťa. Dominantu predstavuje lokalita „Na Valách“, na ktorých je prvé osídlenie Slovanmi doložené už v 6. a 7. storočí. Na prelome 8. a 9. storočia tu vzniklo cca 18 hektárové hradisko opevnené drevohlinenou hradbou a priekopou, v jeho rámci potom veľké pohrebisko a neskôr kostol. Pochovaní tu boli príslušníci veľkomoravskej nobility s bohatou výbavou, so zbraňami a šperkami, ale aj ľudia chudobní, poľnohospodári a remeselníci. Doposiaľ tu bolo preskúmaných viac ako 2000 hrobov, čo z pohrebiska robí najväčšiu známu nekropolu Veľkej Moravy. Výskumy Starého Města doložili existenciu rôzne funkčne zameraných areálov, napr. mocenského (Na Dedine), funerálneho (Na Valách), remeselníckych (U Víta, Za Radnicou, Špitálky“), obchodného (Na Špitálkách“) a ďalších. Bola tu doložená prítomnosť najmenej troch murovaných cirkevných stavieb a z preskúmaných hrobov pochádzajú doklady o tom, že tu žila diferencovaná spoločnosť na čele s bohatými veľmožmi a kniežatami. Mocenský areál „Na Dedine“ predstavoval prinajmenšom príležitostné sídlo vládcov Veľkej Moravy druhej polovice 9. storočia, pokiaľ nie sídlo dominantné. Ako nikde inde je tu doložená špecializovaná vysoko organizovaná výrobná činnosť. Osídlenie v miestach Starého Města bolo dominantnou súčasťou tzv. Staroměstsko - uherskohradišťského osídlenia mocenskej aglomerácie, zvanej pravdepodobne už v dobe Veľkej Moravy ako Veligrad (toto pomenovanie pre osídlenie v miestach Starého Města sa preukázateľne spomína v roku 1141 v listine olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka).

Nad základmi kostola a blízkymi hrobmi v lokalite „Na Valách, “ ktorá je od roku 1969 národnou kultúrnou pamiatkou, bol v druhej polovici 20. storočia vybudovaný Pamätník Veľkej Moravy. Nová multimediálna expozícia, venovaná objavom na území Starého Města, vznikla v roku 2010. Využíva dvadsať figurín v životnej veľkosti s dobovými odevmi, obuvou, vzácnymi šperkami a replikami zbraní.  Centru expozície dominujú nedotknuté základy veľkomoravského kostola, na priľahkej ploche sú potom názorne predstavené metódy archeologickej práce vrátane odkrytých hrobov. Okrem poučenia čaká na divákov aj atraktívny multimediálny program. Autori stvárnili výstavu ako životný príbeh Mojslava, muža, ktorého hrob bol nájdený v lokalite. Návštevníci Starého Města sa nemusia uspokojiť len s návštevou Pamätníka, zaujímavá bude aj prechádzka po ďalších  veľkomoravských lokalitách v mieste, rovnako ako v neďalekom Uhorskom Hradišti či v obci Modrá.

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Staré Město u Uherského Hradiště

staremesto mapa