Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Návštevu veľkomoravskej archeologickej expozície na Hradisku sv. Hypolita je možné spojiť s cestou po zaujímavostiach Znojma, ktoré ponúka nielen historické pamiatky, hrady a zámky, ale tiež krásnu prírodu Národného parku Podyjí alebo Vranovské priehrady. Ani o ubytovanie tu nie je núdza, takže záleží len na vás či Znojmu venujete deň, víkend alebo napríklad týždeň. Najatraktívnejšie časti Znojma sa nachádzajú poblíž rakúskych hraníc. Patrí sem jednak mesto Znojmo so svojimi historickými pamiatkami a pôvabným okolím, ale tiež hlboko zarezané údolie rieky Dyje.

Znojmo patrí medzi historicky najzaujímavejšie mestá na južnej Morave. Nájdete tu mnoho umelecky hodnotných stavebných pamiatok, navyše je dôležitým strediskom vinárstva a prekrásne je aj jeho blízke okolie. Počítajte, že prehliadka jeho rozsiahleho historického jadra, vrátane návštevy aspoň niektorých expozícií Juhomoravského múzea a známeho podzemia vám zaberie zvyšok dňa.

Mesto sa stalo hneď po svojom vzniku strediskom juhozápadnej Moravy. V 11. a 12. storočí bolo sídlom úderných kniežat, neskôr sa stalo tretím najvýznamnejším kráľovským mestom na Morave. Okrem znojemského hradu a ďalších objektov v správe Juhomoravského múzea môžete v Znojme navštíviť dve vyhliadkové veže (Radničná veža, Vlkova veža) a chodby stredovekého podzemia. Vašu pozornosť si zaslúži tiež výborne zachované mestské opevnenie, početné gotické, renesančné a barokové domy, chrám sv. Mikuláša a neďaleko od neho dvojposchodová svätováclavská kaplnka.

Znojemský hrad (www.znojmuz.cz)

Jadro pôvodného hradu bolo úplne prestavané na barokový zámok. Tieto úpravy sa našťastie vyhli neďalekej rotunde sv. Kataríny, ktorej vnútorné steny zdobia vzácne fresky, zobrazujúce priemyslovské kniežatá. Rotundu je možné navštíviť, z dôvodu ochrany malieb však počítajte s obmedzením počtu návštevníkov, ktoré je navyše regulované aj aktuálnym stavom počasia. V zámku sú umiestené expozície Juhomoravského múzea (archeologické zbierky,  nábytok, keramika, ostro strelecké terče, a iné). Ďalšie nájdete v bývalom minoritskom kláštore (archeologické, geologické, zoologické a botanické zbierky, história kováčstva, zbrane, a iné) a v Dome umenia (výtvarné zbierky, medailérska tvorba znojemského rodáka J. T. Fischera).

Znojemské vinárstvo (www.znovin.cz)

Nevídane bohatý je vinársky turistický program Znovínu Znojmo. Podľa svojho záujmu sa buď môžete venovať ochutnávaniu tunajších vín v návštevníckom centre v premonštrátskom kláštore v Znojme – Lúke, zatiaľ čo juniori vašej rodiny sa môžu oddávať radosti z ohrievanej vody v modernom aquaparku, (www.plovarnalouka-znojmo.cz) priliehajúcim ku kláštornému areálu.

Znojemské vresovisko

Rozsiahle vresovisko nachádzajúce sa juhozápadne od Znojma vzniklo vďaka tunajším kyslým horninám a extenzívnej pastve dobytka. Od iných vresovísk v Českej republike sa líši nielen väčšou rozlohou, ale predovšetkým bohatým zastúpením teplomilných druhov rastlín (napr. krivec český) a živočíchov (napr. jašterica zelená). Odporúčame vám navštíviť obe najcennejšie lokality, ktorými sú Havranické vresovisko a Kravia hora.

Šatov (www.obecsatov.cz)

Maľovaná pivnica v Šatove je veľkolepou galériou naivného maliarstva. O jeho výzdobu sa v rokoch 1934–68 postaral miestny občan Maximilián Appeltauer. Pechotný zrub v obci Šatov je zase najväčším vojenským objektom tohto druhu na južnej Morave, sprístupnený verejnosti. Bol vystavaný tesne pred druhou svetovou vojnou a využívaný a modernizovaný bol až do roku 1999. Teraz je v správe brnenského Technického múzea (www.technicalmuseum.cz) a je možné v ňom vidieť úplne obnovené vnútorné vybavenie, vrátane výzbroje.

 

Národný park Podyjí chráni najzachovalejšiu prírodnú oblasť na celej Morave. Ťažko prístupné údolie Dyje odolalo všetkým snahám o intenzívnejšie hospodárske využitie a vďaka tomu si takmer dokonale uchovalo svoje prírodné hodnoty. Navyše táto pohraničná oblasť bola po druhej svetovej vojne na dlhých 50 rokov pre verejnosť úplne uzatvorená. V roku 1991 bezprostredne po uvoľnení tohto zákazu bola jej najcennejšia časť prehlásená za národný park. Predmetom ochrany je hlboké skalnaté riečne údolie a okolité listnaté lesy s prirodzenou druhovou skladbou. Navyše sa na území národného parku vyskytuje mnoho vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Národný park leží medzi Vranovskou priehradou a Znojmom a je prístupný len pre chodcov a cyklistov, navyše sa tu môžete pohybovať výhradne po vyznačených cestách. Zdatný cyklista ho zvládne prejsť za jeden jediný deň, ak putujete pešo alebo ak si chcete tunajšiu prírodu skutočne vychutnať, rozplánujte svoju trasu do viacerých dní.

Nový Hrádek u Lukova (www.novy-hradek.eu)

Nový Hrádek patrí medzi najromantickejšie hradné zrúcaniny na Morave. Skladá sa z dvoch typovo odlišných častí. Obe sú veľmi dobre zachované. Hrad, založený v polovici 14. storočia markgrófom Janom Jindřichom, spustol po švédskej invázii za tridsaťročnej vojny. Oživenie v podobe čulého cestovného ruchu bolo po roku 1948 zadusené vznikom Železnej opony. Hrad je teraz opäť prístupný, aj keď sa tu nekonajú žiadne veľké kultúrne akcie. O to viac zaujme milovníkov prírody, pretože sa tu hojne vyskytuje vzácna užovka stromová a v júli tu kvetú neobyčajne dekoratívny divozel nádherný.

Čížov

Nadšenie z pádu Železnej opony v roku 1989 bolo tak veľké, že všetky ženijne - technické zátarasy, ktoré nepriedušne uzatvárali naše hranice s Rakúskom a Spolkovou republikou Nemecko, boli rýchlo odstránené. Zachoval sa z nich len krátky úsek južne od Čížova. Neďaleko od nich je v budove bývalého colného úradu umiestené Návštevnícke stredisko NP Podyjí.

Hardecký okruh

Hardecký okruh meria približne 8 km a je vyznačený modrou a zelenou značkou. Odbočuje z neho krátka cestička, ktorá vás dovedie k vyhliadke na hrad a mestečko Hardegg.

 

Vranovská priehrada patrí k turisticky najnavštevovanejším oblastiam juhozápadnej Moravy. Prispieva k tomu čistá voda, nádherné prírodné prostredie, množstvo pamiatok aj miest vhodných k ubytovaniu. Za jeden deň nemôžete vidieť a prežiť všetko, na to by ste potrebovali minimálne predĺžený víkend. To najkrajšie, čo tu môžete prežiť, je romantická plavba po vodnej hladine, lemované vysokými skalami s teplomilnými lesostepnými spoločenstvami. Plavbu zabezpečuje niekoľkokrát denne veľká výletná loď. Odporúčame vám plávať z Vranova k hradu Bítov. Prehliadka tohto hradu vám zaberie niekoľko hodín a potom zostane čas už len na obed, vykúpanie a návrat domov. Parníkom môžete prepravovať aj bicykle, takže nemusíte byť viazaní na návrat loďou alebo autobusom. Najkratšia a najvhodnejšia cesta späť je okolo hradu Cornštejna a cez dedinu Lančov.

Vranovská priehrada

Vranovská priehrada bola vybudovaná v roku 1934 za účelom výroby elektrickej energie a prevencie pred ničivými záplavami. Dĺžka jej vzdutia je takmer 30 km. Na jej brehoch je mnoho chát a rekreačných zariadení, ale objavíte tu aj ľuďmi úplne nedotknuté, avšak veľmi ťažko prístupné miesta. Stráne lemujúce vodnú nádrž sú veľmi strmé, ciest vedúcich súbežne s vodnou hladinou je len pár. Nachádzajú sa tu tri chránené územia.

Vranov nad Dyjí (www.vranov-region.cz)  

V mestečku pod vranovským zámkom sa v 19. storočí vyrábala preslávená vranovská kamenina. Pri kostole sa nachádza románska pohrebná kaplnka, v parku pri rieke je jedno zo zastavení Kristkovy podyjské glyptotéky. Neďaleko zámku môžete navštíviť malé múzeum československého ľahkého opevnenia umiestnené v dvoch obnovených bunkroch a drobné romantické stavby z 19. storočia na niekoľkých miestnych vychádzkových okruhoch.

Vranovský zámok (www.zamek-vranov.cz

Veľkolepý barokový zámok na vysokej skale nad riekou Dyjí. Jeho predchodcom bol starý hrad, z ktorého sa zachovalo niekoľko veží. Najhodnotnejšími časťami zámku je monumentálna Sála predkov a zámocký kostol. Okrem dvoch prehliadkových okruhov je tu možné navštíviť aj výstavy organizované v bývalej zámockej jazdiarni a sezónne informačné stredisko NP Podyjí.

Hrad Bítov (www.hradbitov.cz)

Hrad Bítov je jedným z najstarších moravských hradov. Je doložený už v 11. storočí a býval nielen dôležitou pohraničnou pevnosťou, ale aj správnym centrom rozsiahlej oblasti. Z pôvodného hradu sa zachovala predovšetkým osamotene stojacia gotická veža. Ďalšie časti hradu boli mnohokrát prestavované, najvýraznejšie palác, ktorý bol upravený v romantickom duchu 19. storočia. Na hrade Bítov môžete navštíviť reprezentačné priestory paláca s veľkou zbierkou preparovaných psov posledného majiteľa veľkopriemyselníka Juraja Haasa, zbrojnicu, pivnicu so strašidlami, cintorínsku vežu upravenú na väzenie a malú hradnú zoologickú záhradu v predhradí. Parkovisko pre autá je vzdialené asi 1 km od hradu.

Cornštejn (www.znojmuz.cz)

Neďaleko od hradu Bítov sa nachádzajú mohutné zrúcaniny hradu Cornštejn. Hrad bol po dobu svojej existencie niekoľkokrát rozširovaný, v 2. polovici 15. storočia zakúsil aj ročné obliehanie vojskami Jiřího z Podebrad. Ku koncu 16. storočia však kvôli nezáujmu vlastníkov o jeho údržbu spustol. Po nevyhnutnom zabezpečení schátralého muriva je hrad prístupný verejnosti. V letných mesiacoch býva na hrade bohatý večerný kultúrny program.

 

Turisticko informačná centra

Turistické informační centrum Znojmo

Obrokova 10, 669 01, Znojmo

tel: 515 222 552, fax: 515 222 552

tic@beseda.znojmo.cz, www.znojmocity.cz, www.znojemskabeseda.cz

 

Informační turistické centrum Vranov nad Dyjí

Náměstí 47, 671 03, Vranov nad Dyjí

tel: 515 296 285, fax: 515 296 285

infocentrum@ouvranov.cz, www.vranovsko.cz, www.ouvranov.cz

 

Správa NP Podyjí

Na Vyhlídce 5, 669 02, Znojmo

tel: 515 282 240,  fax: 515 282 241

info@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

 

Návštěvnické a informační centrum NP Podyjí

Čížov 176, 671 02  Šumná

tel: 515 291 630

infocentrum@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština
znojmo mapa